VÅR KREATIVA MILJÖ

NeH’s huvudkontor är beläget i centrala Örebro på Nasta Herrgård. Nasta Herrgård byggdes 1476 och den huvudsakliga expansionen av fastigheten slutfördes 1790-1821. Herrgården har ägts av Gustav Vasa 1527 - 1560, drottning Kristina 1632 - 1648 och flera andra prominenta personer.

De k-märkta ägorna består av en huvudbyggnad där NeH har sitt kontor, två vingar och ett gammalt bränneri från 1600-talet, där produktionen finns. Infarten till fastigheten går via en stor allé och byggnaderna är omgivna av en vacker trädgård där Örebros äldsta träd planterades av drottning Kristina och det står kvar än idag.

Lokalerna är omsorgsfullt renoverade i nära samarbete med Riksantikvariatet och arbetet prisbelönades.

 

NeH är certifierat efter det internationella miljöledningssystemet ISO 14001.

För mer information om ISO 14001:
www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm

NeH’s miljöarbete innebär:
• En antagen miljöpolicy
• En miljöplan där målen och planen för att nå dem är öppna handlingar
• Personer i varje avdelning som ansvarar för miljömålen och dess insatser
• Skriftliga rutiner för miljögranskning vid produktinköp
• Rutiner för att informera personal om företagets arbete och förfaranden för miljön
• Kontinuerligt rapportering av användning av kemiska ämnen
• All personal har genomgått en miljöutbildning

Miljöpolicy

NeH konstruerar, säljer och distribuerar promotion-/arbetskläder av hög kvalitet.

NeH har ambitionen att bedriva verksamheten med hänsyn tagen till hållbar utveckling. NeH:s målsättning är att alltid ha ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Grundläggande är att verksamheten ska planeras, genomföras, följas upp och förbättras enligt dessa principer för att minska företagets negativa miljöpåverkan. 

Med utgångspunkt i företagets egna krav och omvärldens förväntningar arbetar NeH för en bättre miljö och eftersträvar att erbjuda miljöanpassade produkter och lösningar som bidrar till en hållbar utveckling. 

För att nå detta ska NeH:

  • avsätta tillräckliga resurser för miljöarbetet 

  • integrera miljöfrågorna i kvalitetsledningssystemet 

  • uppmuntra och utveckla miljömedvetandet hos medarbetarna 

  • aktivt välja miljömedvetna leverantörer och samarbetspartners

Vi åtar oss att outtröttligt fokusera på miljöfrågor genom att bedriva ett ständigt förbättringsarbete, arbeta förebyggande mot föroreningar samt följa relevant miljölagstiftning och förordningar.

Denna policy är offentlig och får delas ut till allmänheten.

 

Etik
NeH strävar efter att uppnå en hög etisk standard genom att agera ansvarsfullt i alla aspekter av dess verksamhet. Genom att vägledas av etiska riktlinjer skapar NeH goda relationer med sina intressenter.

NeH etiska åtagande är i enlighet med relevant lagstiftning, inklusive effekterna av verksamheten, ansvaret till intressenter och det samhälle som NeH verkar i.

NeH kräver av alla sina leverantörer att inget arbete får utföras av barn eller slavarbete.
NeH’s etiska policy utgår från att mänskliga rättigheter respekteras, rimliga löner, försäkringar, och att fackföreningar tillåts.

För mer information, vänligen kontakta 019-14 60 00 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

This web site was created by NeH 2017 © All rights reserved NeH Svenska AB, Nasta Herrgård, 702 27 Örebro, +46(0)19-14 60 00, info@neh.com