Datum: 22 december 2020

NeH inleder samarbete för barn och ungas hälsa

Barn och ungas hälsa är långt ifrån på topp. Enligt Generation Peps senaste undersökning, Pep-rapporten 2020, är det endast 2 av 10 svenska barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att engagera sig för att främja rörelseglädje och hälsosamma kostvanor som nu. NeH blir nu en del av Generation Peps folkrörelse för att inspirera fler barn och unga till en hälsosam livsstil

NeH har sedan bolaget grundades arbetat med svensk idrott på alla nivåer genom ett brett engagemang med många förbund, klubbar, RF och SOK. Genom arbetet med våra förbund kan NeH vara med att både stimulera den breda massans rörelse och göra det möjligt för talanger att bli våra nya förebilder.

– ”Det är idag ännu viktigare att stötta och motivera våra barn och ungdomar att röra sig så mycket som möjligt. Genom att stödja Generation Pep med sitt viktiga arbete kan vi bidra till detta. Vi ser mycket fram emot att utveckla vårt arbete med Generation Pep med hjälp av NeH:s engagemang i svensk idrott”, säger Fredrik Jacobsson, försäljningschef på NeH.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som funnits sedan år 2016. Tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och 400 andra företag, organisationer och myndigheter arbetar Generation Pep för att skapa en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

– ”Det är jättekul att NeH väljer att vara med i vår folkrörelse för barn och ungas hälsa. Vi vet att detta är en utmaning som inte en ensam aktör kan lösa utan hela samhället måste kraftsamla, ju fler vi blir desto bättre kan vi jobba för våra barn och unga”, säger Carolina Klüft verksamhetschef för Generation Pep.

Om Generation Pep
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på www.generationpep.se.

Om NeH
NeH är en av Nordens ledande leverantörer av profilprodukter och varumärkesupplevelser som hjälper sina kunder att öka sin försäljning och stärka sina varumärken. Med kundernas behov i fokus kombinerar NeH sin kunskap inom profilprodukter och evenemang med ett starkt engagemang och intresse för att ständigt utveckla nya kreativa och kostnadseffektiva produkter och tjänster. Läs mer på www.neh.com.

https://neh.com/images/Gen_Pep_Fixed.jpg
Kontakter
Fredrik Jacobsson
NeH Svenska AB
fredrik.jacobsson@neh.com