Datum: 4 maj 2018

NeH levererar prisbelönt simborgarmärke

NeH är sedan flera år officiell leverantör till svensk Simidrott och levererar alla deras simmärken. Det är med stolthet som NeH har fått vara en del av Svenska Simförbundets prisbelönta projektet för alla likas värde och få leverera det regnbågsfärgade simborgarmärket för 2018.

Svensk Simidrott har tagit fram en långsiktig strategi där målbilden är att "Inom svensk Simidrott känner alla sig välkomna och alla vet vad vi står för, vilka gemensamma mål och värderingar vi har. Vår verksamhet och våra ledare ser till så att alla känner sig inkluderade, kan utvecklas och känner glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap". För att manifestera alla människors lika rättigheter och värde kommer Simborgarmärket under 2018 att vara regnbågsfärgat.

– "Normerna inom idrotten idag, könsuppdelningen och bristen på förebilder, gör att få hbtq-ungdomar idrottar. Förlorarna blir ungdomarna själva, folkhälsan och vår idrott. Därför vill vi lyfta frågan för att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade, kan utvecklas och känna en gemenskap", säger Mikael Jansson, Förbundschef inom Svensk Simidrott.

Ett sätt att visa att man stöder detta arbete är att ta Simborgarmärket och visa att man är simkunnig samtidigt som det ger ett stöd till denna verksamhet

- "Att arbeta med Svensk Simidrott och få leverera deras simmärken som vi alla burit så stolta är mycket inspirerande. Att i år få göra ett av märkena, simborgarmärket, till en symbol för allas lika värde tar detta arbete till en ny nivå och NeH är mycket stolta att få vara en del av förbundets projektet", säger Peter Holm, VD för NeH.

Fakta kring Simborgarmärket:

  • Simborgarmärke har funnits sedan 1934.
  • Simborgarmärket byter färg varje år
  • Simborgarmärket finns som kilometermärke och årsmärke
  • Över 60 000 personer tar simborgarmärket varje år
  • För att ta simborgarmärket ska du simma 200 meter
  • Simborgarmärket ägs av Svenska Simförbundet och Svenska Livräddningssällskapet

Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140 000 medlemmar drygt 300 föreningar. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Svensk Simidrott blev under 2017 utsedda till Årets Idrottsförbund. Vår vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma.

NeH är ett av Sveriges ledande företag inom profilprodukter som arbetar för att stärka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar NeH sin kunskap inom profilprodukter och evenemang med ett starkt engagemang och intresse för att ständigt innovera och utveckla nya produkter och tjänster för sina kunder. NeH har många företag starka varumärken som kunder i Sverige, Norge och Finland.

https://neh.com/images/simmborgarmarke-2018-image.jpg
Kontakter

Annika Gardell
Svenska Simförbundet
010-476 53 13
annika.gardell@svensksimidrott.se

Peter Holm
VD, NeH
070-211 99 95
peter.holm@neh.com