NyheterKontakt

  • info@neh.com
    Tel: 019-146000
    Nasta gård 1
    SE-702 27 ÖREBRO
Datum: 15 november 2015

NeH stödjer Svenska Brottningsförbundet

NeH har under de senaste året breddat sin satsning på svensk idrott och inom ramen för samarbetet med Riksidrottsförbundet utvecklat ett koncept som lämpar sig för alla förbund. NeH fortsätter denna sin satsning och har ingått ett avtal med Svenska Brottningsförbundet som sträcker sig till 2017 där målet är att stärka deras varumärke och öka intäkterna.

“Svenska Brottningsförbundet beslöt att profil produkter skall vara en viktig byggpelare för sitt varumärke och intäkter. Som en följd av det beslutet har förbundet genomlyst de möjligheter som finns på marknaden idag och vi kunde dra slutsatsen att NeH har de kritiska kompetenserna och erfarenheter som krävs för att vi ska lyckas”, säger Jan Kårström, vice ordförande i Svenska Brottningsförbundet.

Allt fler förbund har svårt att attrahera direkta satsningar av varumärkesleverantörer. Genom NeH’s egna varumärke med funktionskläder, XRcise, och upparbetade kanaler för att köpa in ändamålsenliga produkter för tävlande kan NeH stödja allt fler förbund. En av grundbultarna i det ingångna samarbetet med Svenska Brottningsförbundet är att säkerställa att alla som representerar dem har rätt kläder för alla situationer, såväl som under tävling som vid representation Utöver att säkerställa de centrala behoven vill parterna utveckla en modell där förbundets klubbar får tillgång till profilkläder utan att de tar på sig för stora kostnader och risk.

“NeH är mycket glada att Svenska Brottningsförbundet har valt NeH som partner och vi ser mycket fram emot att stötta dem under kommande stora evenemang”, säger Peter Holm, VD på NeH.

NeH är ett av Sveriges ledande företag inom profilprodukter som arbetar för att stärka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar NeH sin kunskap inom profilprodukter och evenemang med ett starkt engagemang och intresse för att ständigt innovera och utveckla nya produkter och tjänster för sina kunder. NeH har många företagstarka varumärken som kunder i Sverige, Norge och Finland.
Länkar
www.neh.com
Kontakter

Hanna Westrin
Marknads- & kommunikationsansvarig
Svenska Brottningsförbundet
072-501 72 55

Peter Holm
VD NeH
070-­211 99 95