Datum: 7 oktober 2020

One Partner Group väljer NeH som leverantör av profilprodukter


NeH och One Partner Group ingår ett flerårigt samarbetsavtal med målet att stärka One Partner Groups varumärke och skapa en stark tillhörighet bland alla anställda. Samarbetet ska också ha stor fokus på hållbarhet i alla led, ett område som är viktigt för båda bolagen.

One Partner Group växer snabbt och har på 10 år etablerat sig på mer än 50 orter i Sverige. En viktig del i framgången är företagets fokus på att skapa en kreativ och positiv arbetsplats där alla anställda känner ansvar. Den snabba tillväxten har också lett till att antalet kontaktytor exponentiellt ökat. Genom samarbetet med NeH får One Partner Group tillgång till NeH:s långa erfarenhet av profilprodukter och kunskap om att arbeta med företag som är etablerade över hela Sverige.

Att stärka One Partner Group mot deras primära målgrupper anställda jobbsökande och företag är en stor del av NeH:s uppdrag. En del i uppdraget för NeH är också att leverera tjänster och produkter för de evenemang som One Partner Group genomför.

  • “Fantastiskt kul att One Partner Group valt NeH och ser de styrkor vi har som passar deras behov. Att arbeta med ett företag som driver utvecklingen inom sin bransch är alltid spännande och utmanande och vi ser fram emot att bidra till deras fortsatta framgång.”, säger Peter Holm, VD på NeH.

  • ”NeH har den erfarenhet och kunskap som vi behöver i vårt arbete att profilera One Partner Group och de delar också synen på viktiga områden som hållbarhet och attraktiv afrbetsplats”, säger Stefan Alvarsson, VD One Partner Group.

OnePartnerGroup är en svenskägd koncern med ett unikt helhetskoncept för företag. Vi är en trygg partner när du behöver hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Hos oss har du tillgång till den bästa lokala kompetensen inom både yrkesarbetar- och tjänstemannasektorn. Du får också flexibla lösningar som möjliggör långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Vi finns nära dig. OnePartnerGroup är verksamt på 47 orter med drygt 2600 engagerade medarbetare. Genom vår kännedom om, och närvaro på, så många platser är vi Sveriges lokalaste samarbetspartner.

NeH är en av Nordens ledande leverantörer av profilprodukter och varumärkesupplevelser som hjälper sina kunder att öka sin försäljning och stärka sina varumärken. Med kundernas behov i fokus kombinerar NeH sin kunskap inom profilprodukter och evenemang med ett starkt engagemang och intresse för att ständigt utveckla nya kreativa och kostnadseffektiva produkter och tjänster.

NeH etablerades 1964 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, och Norge, ca 60 anställda och en omsättning på ca 200 miljoner SEK.

https://neh.com/images/onepartnergroup-logo.png
Kontakter

Stefan Alvarsson
One Partner Group
Stefan.Alvarsson@onepartnergroup.se

Peter Holm
NeH Svenska AB
070-211 99 95